Tsuba Toshiyoshi

Tsuba Toshiyoshi

Signée Nagasaki Ju Onitake TOSHIYOSHI – 利吉

Fin Edo (1760 – 1867)
Il vécut à Nagasaki dans la province de Hizen.

Dimensions : 7 x 6,9 cm

Grade Kinko Meikan : A – Ryoko

Prix = VENDU

Toshiyoshi tsuba (5)

Toshiyoshi tsuba (1)

Toshiyoshi tsuba (2)

Toshiyoshi tsuba (3)