Nidai Tadatsuna Katana

Katana signé Awataguchi Omi no Kami Tadatsuna - 栗田口近江守忠綱

Nidai Tadatsuna (2nd génération)

Shinto – Genroku 1688 – Settsu
Ecole Ikkanshi
Jihada en ko itame, chôji midare hamon, ko-maru Bôshi. Très belle activité où l’on peut y voir ji nie, nioiguchi clair et lumineux, kinsuji, sunagashi…
En koshirae et shirasaya.
Tsuba école Kinai signée Echizen Ju Kinai Saku, évaluée Ryoko dans le « Kinko Meikan ».

Certificat NBTHK Tokubetsu Hozon.

Grades :
Fujishiro = Jojosaku
Yamada = Ryowazamono
Hawley = 150 points

Dimensions :
Nagasa = 71,5 cm
Motohaba = 3,2 cm
Kasane = 7 mm
Sori = 1 cm

Non disponible

Katana Tadatsuna nidai japanese sword (1)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (2)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (3) b
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (4)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (5)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (12)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (10)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (7)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (8)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (11)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (9)
Katana Tadatsuna nidai japanese sword (13)